Позадина

Народи ЕУ и региона западног Балкана имају

 традиционално,

дуготрајне везе.
ЕУ је подржала многе реформске

активности на западном Балкану током

последње две деценије.

Оквир пројекта

Пројекат обезбеђује сталну подршку истрагама и гоњењу и значајно доприноси борби против организованог криминала на западном Балкану.

КОРИСНИЦИ

*Ова ознака је без предрасуда о ставовима у вези са статусом и у складу је са Резолуцијом УН 1244/1999 и мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о косовској независности.

ИНСТИТУЦИЈЕ КОРИСНИКА

МИНИСТАРСТВА
ПРАВДЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
ТУЖИЛАШТВА
ПОЛИЦИЈА

МИНИСТАРСТВА
ПРАВДЕ

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ТУЖИЛАШТВА

ПОЛИЦИЈА

ПАРТНЕРИ ЗА ПРИМЕНУ ПРОЈЕКТА

ПАРТНЕРИ НА ПРОЈЕКТУ

ТРАЈАЊЕ

ФИНАНСИРАЊЕ

Циљеви

Циљ пројекта је да подигне ниво ефикасности и сарадње између регионалних институција и институција корисника у борби против озбиљног и организованог криминала. Борба против кријумчарења илегалних имиграната и повраћај нелегалне финансијске добити остварене кроз различите криминалне радње су два примера на која се фокусира пројекат.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Појачана сарадња у региону западног Балкана и европских и међународних полиција и судских институција

Повећање броја заједничких истражних тимова за борбу против озбиљног и организованог криминала

Повећање броја одговарајућих истрага које воде до гоњења

Шта ми радимо

Подршка текућим прекограничним случајевима и обезбеђивање савета у реалном времену

Олакшавање сарадњи у региону и са европским институцијама

Јачање оперативних капацитета и премошћавање недостатака у регулативи

Побољшање размене информације и података

Како радимо

Ангажовање дугорочних експерата

Укључивање међународних и локалних краткорочних експерата

Олакшавање умрежавања

Обезбеђивање трајне административне подршке у региону

Наша достигнућа у 2018

ИСТРАГЕ

79 случајева подршке истрагама

-19% који укључује EUROPOL или EUROJUST

achivements Pie
Трговина дрогом
Прање новца / утаја пореза
Остало
Трговина људима и кријумчарење миграната
Злоупотреба службеног положаја
Тероризам

Основана су два заједничка истражна тима

Србија и Северна Македонија

Албанија и Италија

ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА

369

представника тужилаштава, полиције, министарстава правде и унутрашњих послова, царине и пореске управе обучено је кроз:

AРадионице за одузимање имовинске користи
Посебне истражне технике
Студијске посете у државама чланицама ЕУ
Промоција тимова за активно тражење бегунаца (FAST)
Министарска конференција са EUROPOL-ом и EUROJUST-ом
Састанке Европске правосудне мреже (EJN)
Мисије експерата
Стажирање

568

представника тужилаштава, полиције, министарстава правде и унутрашњих послова завршило је курсеве енглеског језика.

ГРАНТОВИ

Пројекат је дао грантове у областима еколошког криминала и безбедности граница како би помогао инфилтрирање у тешки криминал из различитих углова.

Грант за DCAF је подржао:

3 заједничке операције на границама за спречавање кријумчарења миграната
Обучено је 244 представника граничне полиције
78 интервјуа са мигрантима спроведено

Грант за IMPEL је подржаo:

SPIDER WEB: Стратешки пројекат за повећање откривања и разбијања еколошког криминала на Западном Балкану

EUROJUST

EUROJUST споразум потписан са Албанијом
1st Први тужилац за везу за Северну Македонију постављен у EUROJUST-у

ПРАВНИ САВЕТИ

Свеобухватна процена одузимања имовинске користи извршена у свих 6 корисница пројекта на Западном Балкану
Нови нацрти закона о прекограничној сарадњи припремљени на Косову *, у Северној Македонији и Црној Гори

*Ова ознака је без предрасуда о ставовима у вези са статусом и у складу је са Резолуцијом УН 1244/1999 и мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о косовској независности.

ПЛАНОВИ У 2019 ГОДИНИ

Оснивање заједничких истражних тимоваEstablishment of Joint Investigation Teams icon
Наставак подршке истрагамаContinued support to investigations icon
Наставак сарадње са EUROPOL-ом и EUROJUST-омContinued cooperation with Europol and Eurojust icon
Закључивање и спровођење споразума о сарадњиConclusion and implementation of Cooperation Agreements icon
Успостављање "Мреже тимова за активно трагање"Establishment of “Network of Active Search Teams icon

НАША УПРАВА

CHRISTOPHER WILL

GIZ

GENNARO CAPOLUONGO

Italian Ministry of Interior

ERIC VINCKEN

CILC