Pozadina

Narodi EU i regiona zapadnog Balkana imaju

 tradicionalno, 

dugotrajne veze.
EU je podržala mnoge reformske

aktivnosti na zapadnom Balkanu tokom

poslednje dvije decenije.

Okvir projekta

Projekat obezbjeđuje stalnu podršku istragama i gonjenju i značajno doprinosi borbi protiv organizovanog kriminala na zapadnom Balkanu.

KORISNICI PROJEKTA

*Ova oznaka je bez predrasuda o stavovima u vezi sa statusom i u skladu je sa Rezolucijom UN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o kosovskoj nezavisnosti.

INSTITUCIJE KORISNIKA

MINISTARSTVA
PRAVDE
MINISTARSTVA
UNUTRAŠNJIH POSLOVA
KANCELARIJE
TUŽILAŠTAVA
POLICIJA

MINISTARSTVA
PRAVDE

MINISTARSTVA
UNUTRAŠNJIH POSLOVA

KANCELARIJE
TUŽILAŠTAVA

POLICIJA

PARTNERI ZA PRIMJENU PROJEKTA

PARTNERI NA PROJEKTU

EJN

TRAJANJE

FINANSIRANJE

Ciljevi

Cilj projekta je da podigne nivo efikasnosti i saradnje između regionalnih i nacionalnih institucija korisnika u borbi protiv ozbiljnog i organizovanog kriminala. Borba protiv krijumčarenja ilegalnih imigranata i povraćaj nelegalne finansijske dobiti ostvarene kroz različite kriminalne radnje su dva primjera na koja se fokusira projekat.

OČEKIVANI REZULTATI

Pojačana saradnja unutar regiona zapadnog Balkana sa evropskim i međunarodnim policijama i pravosudnim institucijama.

Povećanje broja zajedničkih istražnih timova za borbu protiv ozbiljnog i organizovanog kriminala

Povećanje broja odgovarajućih istraga koje vode do gonjenja

Šta mi radimo

Podrška tekućim prekograničnim slučajevima i obezbjeđivanje savjeta u realnom vremenu

Olakšavanje saradnji u regionu i sa evropskim institucijama

Jačanje operativnih kapaciteta i premošćavanje nedostataka u regulativi

Poboljšanje razmjene informacije i podataka

Kako radimo

Angažovanje dugoročnih eksperata

Uključivanje međunarodnih i lokalnih kratkoročnih eksperata

Olakšavanje umrežavanja

Obezbjeđivanje trajne administrativne podrške u regionu

Naša dostignuća u 2018

ISTRAGE

79 slučajeva podrške istragama

-19% % koji uključuje Europol ili Eurojust

achivements Pie
Trgovina drogom
Pranje novca / utaja poreza
Ostalo
Trgovina ljudima i krijumčarenje migranata
Zloupotreba službenog položaja
Terorizam

Osnovana su dva zajednička istražna tima

Srbija i Sjeverna Makedonija

Albanija i Italija

IZGRADNJA KAPACITETA

369

predstavnika tužilaštava, policije, ministarstava pravde i unutrašnjih poslova, carine i poreske uprave obučeno je kroz:

Radionice za oduzimanju imovinske koristi
Posebne istražne tehnike
Studijske posjete u državama članicama EU
Promocija timova za aktivno traženje bjegunaca (FAST)
Ministarska konferencija sa Europolom i Eurojustom
Sastanke Evropske pravosudne mreže (EJN)
Misije eksperata
Stažiranje

568

predstavnika tužilaštava, policije, ministarstava pravde i unutrašnjih poslova završilo je kurseve engleskog jezika.

GRANTOVI

Projekat je dao grantove u oblastima ekološkog kriminala i bezbednosti granica kako bi pomogao infiltriranje u teški kriminal iz različitih uglova.

Grant za DCAF je podržao:

3zajedničke operacije na granicama za sprečavanje krijumčarenja migranata
Obučeno je 244 predstavnika granične policije
78 intervjua sa migrantima sprovedeno

Grant za IMPEL je podržan:

SPIDER WEB: Strateški projekat za povećanje otkrivanja i razbijanja ekološkog kriminala na Zapadnom Balkanu

EUROJUST

Eurojustu sporazum potpisan sa Albanijom
1st Prvi tužilac za vezu za Sjevernu Makedoniju postavljen u Eurojust-u

PRAVNI SAVETI

Sveobuhvatna procjena oduzimanja imovinske koristi u svih 6 država korisnica projekta
Novi nacrti zakona o prekograničnoj saradnji pripremljeni na Kosovu*, u Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori

*This designation is without prejudice to positions on status and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

PLANOVI U 2019 GODINI

Osnivanje zajedničkih istražnih timovaEstablishment of Joint Investigation Teams icon
Nastavak podrške istragamaContinued support to investigations icon
Nastavak saradnje sa Europolom i EurojustomContinued cooperation with Europol and Eurojust icon
Zaključivanje i sprovođenje sporazuma o saradnjiConclusion and implementation of Cooperation Agreements icon
Uspostavljanje "Mreže timova za aktivno traganje"Establishment of “Network of Active Search Teams icon

Naša uprava

CHRISTOPHER WILL

GIZ

GENNARO CAPOLUONGO

Italian Ministry of Interior

ERIC VINCKEN

CILC