Šta radimo

Podrška tekućim prekograničnim slučajevima i obezbjeđivanje savjeta u realnom vremenu

Projekat olakšava integrirani pristup putem podrške stvarnim istragama i krivičnim gonjenjima i putem dostupnosti za pravovremene, individualne sastanke i preporuke za specifične slučajeve. Mi olakšavamo operativne sastanke, zajedničke istražne timove i savjetujemo u vezi sa međunarodnom pravnom pomoći. Trenutno projekat pomaže u 54 slučaja vezana za nekoliko zemalja članica EU.

Olakšavanje saradnje u regionu i sa europskim institucijama

Projekat podržava proces zaključivanja sporazuma o saradnji između korisnika i Eurojust-a (odnosi se na Albaniju, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju) ili podržava njihovu primjenu (odnosi se na Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru). U cilju podrške primjeni, projekat sufinansira upućivanje tužilaca – oficira za vezu u Eurojust u Hagu. U Bosni i Hercegovini nekoliko seminara o zaštiti podataka je već održano u cilju ispunjavanja jednog od preduslova za zaključenje sporazuma.

Jačanje operativnih kapaciteta i premošćavanje nedostataka u zakonodavstvu.

Projekat značajno doprinosi poboljšanju specifičnih znanja i vještina institucija korisnika putem organiziranja obuka, studijskih putovanja i praksi. Mi takođe podržavamo njihovo učešće u događajima vezanim za izgradnju kapaciteta koje organiziraju treće organizacije. Pored toga, kursevi pravnog engleskog jezika se obezbjeđuju za do 400 tužilaca, policajaca i službenika ministarstava pravde i unutrašnjih poslova korisnika. Projekat takođe pruža savjete institucijama korisnika oko poboljšanja njihovog zakonodavstva i propisa za prekograničnu saradnju policija i tužilaštava. Mi smo spremni da podržimo radne grupe za dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji kao i da olakšamo pregovore o zaključivanju bilateralnih sporazuma sa trećim zemljama u ovoj oblasti u Sjevernoj Makedoniji i u Srbiji.

Poboljšanje razmjene informacije i podataka

Projekat obezbjeđuje podršku u poboljšanju razmjene podataka unutar korisnika, na regionalnom i međunarodnom nivou i sa fokusom na EU. Mi pomažemo relevantnim specijalistima za primjenu zakona iz policijskih struktura da sprovode strateške i operativne kriminalističke analize. Zajedno sa sekretarijatom PCC SEE, projekat će olakšati razmjenu podataka kao na osnovu Prümskog sporazuma između zemalja članica EU i regiona zapadnog Balkana.

NAZAD