POZADINA

Rješavanje reformi u pravu, osnovna prava i dobro upravljanje ostaje najvažnije pitanje za zapadni Balkan i velika briga za globalnu zajednicu (Evropska komisija 2018).

Stoga su, u cilju jačanja regionalne bezbjednosti i osnaživanja pravosudnih sistema, GIZ (po nalogu njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj) i italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova potpisali delegacioni sporazum sa Evropskom komisijom u decembru 2017. Prema ovom sporazumu, GIZ i italijansko Ministarstvo unutrašnjih će implementirati IPA/2017 projekat „Countering Serious Crime in the Western Balkans“ zajedno sa trećim partnerom, Centrom za međunarodnu pravnu saradnju(Center for International Legal Cooperation), sa sjedištem u Nizozemskoj.

Instrument za predpristupnu pomoć (IPA) je sredstvo pomoću kog EU podržava reforme u zemljama kandidatima za članstvo u EU kroz finansijsku i tehničku pomoć. IPA/2017 se posebno odnosi na budžet IPA II za 2017.

EU je podržala slične projekte u prošlosti, kao što su ‘IPA 2014 International Cooperation in Criminal Justice: Prosecutors Network of the Western Balkans’ (zajedno sa Njemačkom) i ‘IPA 2013 Fight against Organised Crime: International Cooperation in Criminal Justice’. Shodno tome, tekući projekat treba gledati kao zajednički nastavak prethodnih projekata. U cilju bolje koordinacije reformskih aktivnosti svih stranih država i međunarodnih organizacija, EU i region zapadnog Balkana zajedno su odlučili da naprave jedinstveni mehanizam za koordinaciju pod nazivom Integrative Internal Security Governance (IISG). Projekat „Countering Serious Crime in the Western Balkans“ je dio ovog okvira.
.

Akcija je relevantna za Agendu UN za 2030. Ona prvenstveno doprinosi progresivnom ostvarivanju cilja br. 16 iz SDG „Promocija mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj, obezbjeđivanje pristupa pravdi za sve i izgradnja efektivnih, odgovornih i inkluzivnih institucija na svim nivoima.