Kako radimo

Angažiranje dugoročnih eksperata

Projekat je jedinstven u svom praktičnom pristupu. Svakom korisniku podršku pruža jedan tužilac i jedan policijski službenik iz zemlje članice EU kao i pravnici iz tih zemalja. Ovi takozvani „Ugrađeni zemaljski timovi“ savjetuju institucije korisnika u njihovim tekućim operacijama i pomažu im da bolje istražuju i gone slučajeve teškog i organiziranog kriminala. Prednost ovog pristupa je u tome što omogućava institucijama korisnika da dobiju brze i kvalitetne savjete koji uzimaju u obzir najbolju praksu iz EU.

Uključivanje međunarodnih i lokalnih kratkoročnih eksperata

Projekat donosi ekspertizu iz zemalja EU na zapadni Balkan i olakšava razmjenu znanja u okviru regiona. Tužioci koji rade u korisnicima međusobno razmjenjuju iskustva, na primjer kada je Sjevernoj Makedoniji bio potreban uvid u način uspostavljanja zajedničkog istražnog tima, tužilac iz Bosne i Hercegovine je otišao u tu zemlju da podjeli svoje znanje o tom procesu. Ova saradnja je veoma koristan način za institucije korisnika da uče jedne od drugih i da koriste uzajamna iskustva i resurse. U cilju sagledavanja teškog kriminala iz svih uglova, projekat je obezbijedio bespovratna sredstva za European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) i Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) za implementaciju aktivnosti u oblasti povećanja svjesnosti i izgradnje kapaciteta za borbu protiv ekološkog kriminala i za odgovarajuće jačanje granične bezbjednosti.

Olakšavanje umrežavanja

Projekat podržava uspostavljanje mreža i učešće u mrežama poput European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST) i European Judicial Network (EJN). Uz podršku projekta, u oktobru 2018. osobe za kontakt EJN iz zapadnog Balkana i EU su se srele u Valbandonu u Hrvatskoj u cilju razmjene praktičnog znanja u polju pravosudne saradnje tokom predsudske faze istrage. Ova radionica je razmatrala primjenu Evropskog istražnog naloga kao novog instrumenta pravosudne saradnje koji se primjenjuje u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj.

Obezbjeđivanje trajne administrativne podrške u regionu

Svi eksperti projekta imaju administrativnu i logističku podršku administrativnih službenika koju su bazirani u lokalnim projektnim uredima GIZ-a u šest korisnika. Oni garantiraju brzu i profesionalnu organizaciju konferencija, radionica i studijskih putovanja. Italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova u Rimu, Centar za međunarodnu suradnju u Hagu i GIZ uredi u Njemačkoj kompletiraju ovu mrežu podrške sa ekspertizom visokog nivoa.

NAZAD