Pozadina

Narodi EU i regiona zapadnog Balkana

imaju tradicionalne,

dugotrajne veze.

EU je podržala mnoge reformske aktivnosti

na zapadnom Balkanu tokom posljednje dvije decenije.

Okvir projekta

Projekat obezbjeđuje stalnu podršku istragama i krivičnom gonjenju i značajno doprinosi borbi protiv organiziranog kriminala na zapadnom Balkanu.

KORISNICI

*Ova oznaka je bez predrasuda o stavovima u vezi sa statusom i u skladu je sa Rezolucijom UN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o kosovskoj nezavisnosti.

INSTITUCIJE KORISNIKA

MINISTARSTVA
PRAVDE
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH  
POSLOVA
TUŽILAŠTVA
POLICIJA

MINISTARSTVA
PRAVDE

MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH
POSLOVA

TUŽILAŠTVA

POLICIJA

PARTNERI ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA

PARTNERI NA PROJEKTU

EJN

TRAJANJE

FINANSIRANJE

Ciljevi

Cilj projekta je da podigne nivo efikasnosti i saradnje između regionalnih institucija i institucija korisnika u borbi protiv teškog i organiziranog kriminala. Borba protiv krijumčarenja ilegalnih migranata i oduzimanje nezakonite finansijske dobiti ostvarene kroz različite kriminalne radnje su dva primjera na koja se fokusira projekat. 

OČEKIVANI REZULTATI

Pojačana saradnja unutar regiona zapadnog Balkana i sa evropskim i međunarodnim policijskim i pravosudnim institucijama

Povećanje broja zajedničkih istražnih timova za borbu protiv teškog i organiziranog kriminala.

Povećanje broja odgovarajućih istraga koje vode do krivičnog gonjenja

Šta mi radimo

Podrška tekućim prekograničnim slučajevima i obezbjeđivanje savjeta u realnom vremenu

Olakšavanje saradnje u regionu i sa evropskim institucijama 

Jačanje operativnih kapaciteta i premošćavanje nedostataka u zakonodavstvu.

Poboljšanje razmjene informacija i podataka

Kako radimo

Angažiranje dugoročnih eksperata

Uključivanje međunarodnih i lokalnih kratkoročnih eksperata

Olakšavanje umrežavanja

Obezbjeđivanje trajne administrativne podrške u regionu

Naša postignuća u 2018.godini

ISTRAGE

79 slučajeva podrške istragama

-19% koji uključuje Europol ili Eurojust

achivements Pie
Trgovina drogom
Pranje novca / utaja poreza
Ostalo
Trgovina ljudima i krijumčarenje migranata
Zloupotreba službenog položaja
Terorizam

Osnovana su dva zajednička istražna tima

Srbija i Sjeverna Makedonija

Albanija i Italija

IZGRADNJA KAPACITETA

369

predstavnika tužilaštava, policije, ministarstava pravde i unutrašnjih poslova, carine i poreske uprave obučeno je kroz:

Radionice na temu oduzimanja nezakonito stečene imovine
Posebne istražne tehnike
Studijske posjete državama članicama EU
Promocija timova za aktivno traženje bjegunaca (FAST)
Ministarska konferencija sa Europolom i Eurojustom
Sastanke Evropske pravosudne mreže (EJN)
Ekspertske misije
Stažiranja

568

predstavnika tužilaštava, policije, ministarstava pravde i unutrašnjih poslova završilo je kurseve engleskog jezika.

GRANTOVI

Projekat je dao grantove u oblastima ekološkog kriminala i sigurnosti granica kako bi pomogao borbu protiv teškog kriminala iz različitih uglova.

Grant za DCAFje podržao

3 zajedničke operacije na granicama za spriječavanje krijumčarenja migranata
Obučeno je244predstavnika granične policije
78 intervjua sa migrantima sprovedeno

Kroz grant za IMPEL je podržan:

SPIDER WEB:Strateški projekat za povećanje otkrivanja i razbijanja ekološkog kriminala na Zapadnom Balkanu

EUROJUST

Sporazum o saradnji potpisan sa Albanijom
1st Prvi tužilac za vezu za Sjevernu Makedoniju postavljen u Eurojust-u

PRAVNI SAVJETI

Sveobuhvatna procjena stanja oduzimanja nezakonito stečene imovine u svih 6 država korisnica projekta
Novi nacrti zakona o prekograničnoj saradnji pripremljeni u Crnoj Gori, Kosovu * i Sjevernoj Makedoniji

*Ova oznaka je bez predrasuda o stavovima u vezi sa statusom i u skladu je sa Rezolucijom UN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o kosovskoj nezavisnosti.

PLANOVI U 2019. GODINI

Osnivanje zajedničkih istražnih timovaEstablishment of Joint Investigation Teams icon
Nastavak podrške istragamaContinued support to investigations icon
Nastavak saradnje sa Europolom i EurojustomContinued cooperation with Europol and Eurojust icon
Zaključivanje i sprovođenje Sporazuma o saradnjiConclusion and implementation of Cooperation Agreements icon
Uspostavljanje "Mreže timova za aktivno traganje"Establishment of “Network of Active Search Teams icon

Naša uprava

CHRISTOPHER WILL

GIZ

GENNARO CAPOLUONGO

Italian Ministry of Interior

ERIC VINCKEN

CILC